HAKKINDA

Amasya tarihi, kültür birikimi ve yetiştirdiği önemli şahsiyetleri ile yüzyıllardır dikkat çeken bir kent olmuştur. Özellikle Osmanlı devrinde şehzadelerin yetiştirildiği bir şehir olması hasebiyle başlı başına bir kültür dairesi oluşturmuş, pek çok devlet adamı, âlim, şair, hattat ve benzeri önemli kimselerin yetişmesine merkezlik etmiştir. 2017 yılı Ekim ayında düzenlediğimiz Uluslararası Amasya Sempozyumu ile şehrin tarihi, kültürü, dili ve edebiyatı hakkında çalışma yapan bilim insanları bir araya gelerek 4 günlük bir bilim şöleni yaşandı. Aynı yılın Nisan ayında ise Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu düzenlenerek şehrin ilim ve âlim yuvası olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Bu vesile ile Amasyalı olan ya da bir şekilde Amasya ile bağı bulunan şairlerin de uluslararası bir organizasyon ile tanıtılmasının ve çalışmalarının incelenmesinin ehemmiyeti ortaya çıkmış oldu. 

Ayrıca Uluslararası Amasya Sempozyumu kapanışında aldığımız karar doğrultusunda "sempozyum" yerine "bilim şöleni" ifadesini kullanmamızın millî hassasiyetler açısından önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni ile Amasyalı olan veya yolu bir şekilde Amasya'yla kesişmiş, eserlerinde Amasya'yı anlatmış şairlerin farklı açılardan ele alınıp incelenmesi ve bu sayede bu konuda ilk defa derli toplu bir kaynağın ortaya konulmasıdır. Bu sebeple bilim şöleninin ismi "Amasyalı Şairler" değil "Amasya Şairleri" olarak belirlenmiştir. Bilim Şölenimiz bu konuyu ele alan ilk bilimsel faaliyet olması bakımından da önemli bir misyonu üstlenecektir.

Üniversitemiz yönetimi ve Amasya Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin destekleri, Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının özveri ve gayretleri ile Bölümümüz öğrencilerinin bu tür etkinliklerdeki heyecan ve çabaları Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni’ni şekillendirecek en önemli unsurlar olacaktır.

Bilim Şölenimize katılım şartları, önemli tarihler, kurullar, özet gönderimi, bildiri yazım kuralları vb. bilgilere sayfamızın ilgili bölümlerinden ulaşılabilir.

Bilim Şölenimize katılarak değerli tespit ve bilgilerini paylaşacak bilim insanlarını Amasya’da görmek bizi memnun edecektir.