Sekretarya

Eski Türk Edebiyatı Alanında Bildiriler İçin;

 

Arş. Gör. Ömer GÜVEN omer.guven@amasya.edu.tr

Türk Halk Edebiyatı Alanında Bildiriler İçin;

Arş. Gör. Dr. Ayşegül KUŞDEMİR aysegulkusdemir@hotmail.com

Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatı Alanında Bildiriler İçin;

Arş. Gör. Irmak KAÇAR  irmakkacar@gmail.com

Bilim Şöleni Hakkında Soru ve Görüşler İçin;

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN ilhanmevlut@gmail.com